A kurzus célja, hogy áttekintést adjon a kulturális antropológia történetéről, módszertanáról és legfontosabb kutatási területeiről. A kurzus számos olyan téma köré szerveződik, ami a leendő tolmácsok számára hasznos lehet gyakorlati munkájuk során, különös tekintettel a kommunikációra és az interkulturális találkozásokra. A kurzus során számítok a hallgatók aktív órai részvételére. A kurzus elvégzéséhez feltétlenül szükséges a kötelező olvasmányok egyéni feldolgozása.

Követelmények

Olvasmányok:
* Nigel Barley (2006): Miért menjünk terepre? Vezessetek a főnök elé! In Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Budapest: Typotex. 9-16. o. és 43-58. o.

* Pierre Bourdieu (1978): A vizsga az oktatási rendszer struktúrájában és történetében.  In A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat. 39-70. o.

* Charles O. Frake (2001): Hogyan kell szubanuniul italt kérni? In: Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás (szerk.) Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris. 496–506. o.

* Clifford Geertz (1994) Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról. In Az értelmezés hatalma Antropológiai írások. Budapest: Századvég Kiadó 145-193.

* Arnold van Gennep (2007): Egyének és csoportok. In Átmeneti rítusok. Budapest: L’Harmattan. 59-70. o.

* Horváth Kata és Prónai Csaba (2000): „Retkesek” és „kényesek” között. Egy magyar cigány közösség tisztasági szokásairól. Café Babel, 4. 33-41. o.

* Ralph Linton (1997): Státus és szerep. In: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Paul Bohannan és Mark Glazer (szerk.): Budapest: Panem-McGraw-Hill. 267-283. o.

* Niedermüller Péter (1981): Térformák és térhasználati szabályok a falusi kultúrában. Kultúra és közösség, 5. 75-84. o.

Sűrű leírás:

A hallgatók feladata, hogy saját életükből kiválasszanak egy konkrét helyzetet, rítust vagy „kritikus incidenst”, amelyet utána a sűrű leírás módszerével és a feladott szakirodalom segítségével elemeznek, kibontva a helyzet jelentéseinek rétegeit és dimenzióit, lehetőleg minél több szemszögből. Ilyen helyzet lehet például egy veszekedés vagy egy családi ebéd, de akár egy társasági esemény vagy buli során megtörtént beszélgetés is. A cél az adott helyzet minél komplexebb elemzése. Az elemzés hossza 5-10 oldal, másfeles sortávval, 12-es Times New Roman betűtípussal.

Szerző: evatessza

komment

Címkék: tanítás

süti beállítások módosítása