A tér mint a politikai és gazdasági folyamatokba beágyazott és azokat újratermelő erő elemzése mára szerves része a kritikai társadalomtudományoknak. A térbeli és társadalmi viszonyok átfogó megértéshez azonban a makroszintű megközelítés mellett elengedhetetlen a fizikai és társadalmi tér interperszonális, tapasztalati szempontú vizsgálata is. A 2011 őszén a Társadalomelméleti Kollégiumban tartandó kör során a térbeli viselkedés és viszonyok mikroszintű vizsgálatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A kör módszertani és elméleti hátterét az antropológia és a környezetpszichológia adja és témájában elsősorban a városi térre koncentrál. A hat alkalom során áttekintjük a városi térbeli viselkedést és viszonyokat tárgyaló klasszikus munkákat, és gyakorlati feladatok segítségével feldolgozzuk és továbbgondoljuk azokat.

A kör során angol és magyar nyelvű olvasmányokat is használunk, így fontos, hogy csak olyanok jelentkezzenek, akik megfelelő szinten tudnak olvasni angolul. A feladott olvasmányok alább letölthetők.

Témák + olvasmányok

1. Bevezetés: a tér mikroszintű kutatásának jelentősége és módszertana

• Niedermüller, P. (1994). A város: kultúra, mítosz, imagináció. Mozgó Világ, 20 (5): 5-17.

2. A tér antropológiája: jelentés, szimbólum, viselkedés

• Bourdieu, P. (2009). A ház, avagy a megfordított világ. In A gyakorlat elméletének vázlata - Három kabil etnológiai tanulmány. Budapest: Napvilág Kiadó. 57-78.
• Hall, E. T. (1987). A tér antropológiája: egyfajta rendezőmodell. Távolságok az emberek között. In Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat. 146-180.

3. Viselkedéskörnyezet

• Goffman, E. (2000). Terület és területi viselkedés. In Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest: Pólya Kiadó. 91-114.
• Wicker, A. W. (1987). Behavior settings reconsidered: Temporal stages, resources, internal dynamics, context. In D. Stokols & I. Altman (Eds.), Handbook of environmental psychology. New York: Wiley. 613–654.

4. Mentális és kognitív térképek

• Downs, R. M. & Stea, D. (2004). Térképek az elmében – Gondolatok a kognitív térképezésről. (Részletek). In Letenyei, L. (szerk.) Településkutatás I-II. Budapest: TeTT könyvek. 593-613.
• Lynch, K. (1979). A város szemléletének struktúrája. In Vidor Ferenc (szerk.) Urbanisztika. Budapest: Gondolat. 537-558.
 
5. Helyidentitás és helykötődés

• Dúll, A. (2009). Helykötődés: Ember és környezet affektív kapcsolata. In A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest: L’Harmattan. 121-134.
• Rivlin, L. G. (1987). The neighborhood, personal identity, and group affiliation. In Altman, I., Wandersman, A. (Eds.). Neighborhood and Community Environments. New York: Plenum. 1-34.

6. Gyakorlati alkalmazás

• Dúll, A. (2009). Edukációs helyszínek környezetpszichológiája. In A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest: L’Harmattan. 257-280.
• Hayden, D. (1988). Placemaking, Preservation and Urban History. Journal of Architectural Education, 41(3): 45-51.

Házi feladatok:
a. Cikk bemutatása egy óra témájához kapcsolódóan

b. Környezeti önéletrajz

c. Térmegfigyelés (lakás, iskola vagy köztér)

Szerző: evatessza

komment

Címkék: tanítás

süti beállítások módosítása