Egy könyv margójára...

2014.07.21. 01:13

Olvastam egy könyvet. Egy könyvet, mely mostanában jelent meg és már a bemutatón felkeltette érdeklődésemet. Egy könyvet, ami a társadalom egyik legfontosabb problémájára hívja fel a figyelmet, ami az aktivista munkámról, és ami személy szerint rólam is szól. Egy könyvet, mely visszavezet a múltba, végigköveti a jelent, feltárja a szegénység és hajléktalansághoz vezető okokat és pontos képet ad az uralkodó hatalomnak az igazságról. Ez a könyv címe is:  AZ IGAZSÁG AZ UTCÁN HEVER.

Udvarhelyi Tessza antropológus azt a témát ragadta meg disszertációjának megvédésében, ami nagyon sok kérdést vet fel, rengeteg ellenvetést szül, képet ad a téma eltérő nézeteiről. Ki és hogyan látja ? Erről ír antropológus szemmel Udvarhelyi Tessza, feltárva a politikai hatalom érdemi megoldást elutasító és rendészeti eszközökkel szabályozó tiltásait, a városvezetés szakmai tudás nélküli, megalázó rendeleteit, a többségi társadalom közönyét vagy elutasítását a problémával szemben, az ellátórendszer hibáit a kiállás, a segítségnyújtás terén.

Udvarhelyi Tessza a hajléktalan emberek életéről ír. Arról ír, milyen kirekesztésben van részünk csupán azért, mert fedél nélkül élünk. Arról ír, hogy hogyan szabályozzák különböző tiltó rendeletekkel az egész - amúgy is nyomorúságos - életünket, hogyan aláznak meg emberi jogainkban minket. Az írónő ismerteti a múltat és a mai magyar valóságot tárja fel, a rengeteg munkát és tapasztalatot igénylő kutatásai alapján. És ír a megoldások lehetőségeiről. Ír a szociális bérlakások hiányáról, a nagy számú üres lakásokról és azok hasznosításának lehetőségeiről, azokról a támogatási módszerekről, amelyek segíthetnének megőrizni a lakhatást, és megelőzhetnék a hajléktalanságot, ha...

Ha lenne Magyarországon olyan szakemberek által kidolgozott hajléktalanügyi stratégia, mely komolyan venné és kivezetné a legszegényebb, legelesettebb embereket méltatlan helyzetükből.Kivezethető lenne ez a réteg, ha kormányunk törvénybe foglalná a LAKHATÁSHOZ VALÓ JOGOT, azt kikényszeríthetővé tenné. Ha lenne POLITIKAI AKARAT, ha a többségi társadalom nem becsukott szemmel, elutasítóan vagy közönyösen állna a problémához, ha végre értenék, hogy a könyvben taglalt probléma nem csak a mélyszegénységben, hajléktalanságban élő emberek, hanem az egész társadalom ügye.

Udvarhelyi Tessza hosszú évek munkájának, kutatásának eredménye ez a könyv. Tessza évek óta tartó, következetes AKTIVISTA munkájának tapasztalata ez a könyv. Tessza A Város Mindenkié hajléktalan emberek érdek- és jogvédő civil csoportjának alapító tagja, aki - aktivista társaival együtt - nemcsak tanulmányozza, hanem látja, tapasztalja mindazt, amit ebben a könyvben megfogalmazott. Udvarhelyi Tessza A Város Mindenkié csoport tagjaival, hajléktalan emberekkel és középosztálybeli, értelmiségi, fiatal szövetségesekkel demokratikusan együtt munkálkodva kiáll a legszegényebb, legelesettebb emberek méltósága, érdeke és joga mellett, kiáll mellettem. Ez a könyv nem egy tanulmány (bár akár az is lehet,) ez a könyv a MAI MAGYAR VALÓSÁG. Ajánlom mindenkinek, mert: AZ IGAZSÁG AZ UTCÁN HEVER.

Egy érintett olvasó: Lakatosné, Jutka