kutatas.jpgMikor? 2013. október 26. (szombat) 8.30-10.30h

Hol? Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet (Országház utca 30.)

Részvételi kutatások

Műhelyvezetők: HORVÁTH Kata, BÁLINT Mónika

A kutatói szerep, a tudományos objektivitás és a tudományos kutatások politikájának reflektálásával egyidőben Magyarországon is mind gyakrabban bukkannak fel olyan kísérletek, amelyek a társadalomtudományos kutatási eljárások demokratizálására törekszenek és a professzionális kutatók mellett civil ("laikus") kutatókat is bevonnak saját helyzetük vizsgálatába és értelmezésébe.

A sokféle részvételi alapú kutatói tevékenység közül a legelterjedtebbé a részvételi akciókutatás (RAK) vált, amely az angolszász Participatory Action Research (PAR) elméleti hagyományára hivatkozik, annak módszertani eljárásaiból merít, és annak sikeres gyakorlatait kísérli meg adaptálni a hazai kontextusban. A legismertebb hazai részvételi kutatások a vidékfejlesztéshez, a közösség- és szervezetfejlesztéshez, az oktatási egyenlőtlenségek reflektálásához és a hajléktalan emberek emancipációjához kapcsolódnak. E programok a klasszikus társadalomtudományi kutatási módszereken kívül (mint a kérdív, az interjú vagy a fókusz csoport), alternatív kutatási módszereket is alkalmaznak, például művészet-alapú eljárásokat vagy a részvételi tervezést, mint kutatási módszert. Az elmúlt években fontos kutatási tapasztalatok halmozódtak fel ezen a területen, amelyek viszont csak sporadikusan kerültek be a mainstream társadalomtudományos gondolkodásba.

1. BERECZ Diána: "Mutasd Meg Magad!" Részvételi fotográfiai projekt – TÁRKI 2011-2012 (e-poszter)
2. KÉRI Rita doktorjelölt– SOÓS Katalin DLA: A részvételi alapú képzőművészeti gyakorlatok lehetőségei a Magyarországon él bevándorlók integrációjában (e-poszter)
3. KIRÁLY Gábor PhD (BGF, PSZK) – KISS Gabriella (BCE, BGF) – KÖVES Alexandra PhD hallgató (BCE) – PATAKI György PhD (BCE, ESSRG): Rendszermodellezés és részvétel: egy magyar kísérlet tanulságai (előadás)
4. KÖVES Alexandra PhD hallgató (BCE) – PATAKI György PhD (BCE, ESSRG) – KIRÁLY Gábor PhD (BGF, BCE) –– BALÁZS Bálint (ESSRG): Backcasting és részvétel: a módszer tanulságai a fenntartható foglalkoztatás kutatásában (előadás)
5. SZENTIVÁNYI István PhD (SZTE): Részvételi akciókutatás (RAK) marginalizált és szegregált roma közösségekkel – egy szegedi esettanulmány tapasztalatai (előadás)
6. OBLATH Márton PhD hallgató (Parforum és BCE): A hiányzó padtárs - dráma alapú részvételi kutatás (előadás)
7. SCHNELLBACH-SIKÓ Dóra (Mesély) – HEISZER Katalin – KATONA Vanda – SÁNDOR Anikó – SCHNELLBACH Máté: Delphi-vizsgálat az inkluzív kutatásról (e-poszter)
8. TIHANYI Dominika DLA (Újirány csoport): A Teleki tér újjáélesztése részvételi tervezésen keresztül (előadás)
9. TŐZSÉR Zoltán doktorjelölt (DE): Részidős hallgatók a felsőoktatásban (e-poszter)
10. UDVARHELYI Éva Tessza PhD (A Város Mindenkié) – Keresztes Jen (A Város Mindenkié): Utca és Jog Részvételi akciókutatás a Budapesten fedél nélkül él embereket ér diszkriminációról (előadás)
11. NEMES Gusztáv PhD (MTA KRTK) – VARGA Ágnes: SOLINSA - avagy akciókutatás FP7-es támogatással (e-poszter)

További információ