2011. november 17. 18:30-20:00

Beszélgetés / Beleszóljunk? - Kutatói szerepvállalás, az akciókutatás dilemmái

TÁTK könyvtár előtt

A kutató terepmunkája során számtalan kérdéssel szembesül, számos olyan élethelyzettel találkozik, amikor nehéz eldönteni, hogy mire és milyen formában reagáljon. A beszélgetés folyamán a kutatói terepmunka során felmerülő etikai dilemmákról beszélgetünk, vagyis, hogy a terepkutató társadalomtudós kutatása során mennyire szólhat bele az adott közösség működésébe, feladata-e közbeavatkozni olyan esetekben, amikor úgy érezheti, tudása és tőkéje építően hatna az adott egyén, esetleg közösség életére. Megfordítva a dolgot: lehet-e a jövő kutatási modellje az akciókutatás, amikor a kutató nem csak empirikus adatokat rögzít, hanem részt vesz, segít és társadalmi felelősséget is vállal kutatási terepén. Arjun Appadurai a kutatáshoz való jogról beszél, azaz az állampolgári részvétel fontosságáról a kutatómunkák során, mely – szerinte - a demokratikus társadalomban való részvétel és tájékozottság alapvető feltétele. Vajon összeköthető-e a társadalmi aktivizmus illetve felelősségvállalás a kutatói munkával? Összeférhet-e az objektivitásra törekvő kutatómunkával az ilyesfajta kutatói beavatkozás? Egyáltalán feladata-e az akadémiai közegben mozgó kutatónak ilyesfajta szerepvállalást vállalni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ meghívott vendégeinkkel.

Meghívott vendégek: Horváth Kata (Anblokk Egyesület), Kovács Éva szociológus (MTA Szociológiai Kutatóintézet), Udvarhelyi Éva Tessza (A Város Mindenkié), Virág Tünde szociológus (MTA Regionális Kutatások Központja).

Moderátor: Vígvári András

További információ: sze.tatk.elte.hu/