Az anBlokk - Közéleti Tudományos Magazin - AKCIÓ/KUTATÁS című számának bemutatója

Mikor? 2011. november 4. (péntek), 17.00

Hol? Kossuth Klub - 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

Számunk fókuszában az akció- és részvételi kutatással kísérletező programok állnak, amelyek túllépnek az akadémia világán, és erős szállal kötődnek a civil szférához és a társadalmi mozgalmakhoz. Ugyanakkor nem az egyének és a mikro-közösségek hagyományos értelemben elgondolt megsegítését, fejlesztését tartják szem előtt, hanem kidolgozott társadalomkritikai bázison nyugszanak.

Elgondolható-e olyan kutatás, amely közvetlenül a marginális csoportok számára hoz létre olyan tudást, amely egyúttal az ő érdekeiket szolgálja? Milyen lehetséges útjai vannak a kutatás és a létrehozott tudás demokratizálásának?

Az akciókutatások nem az intézmények szűk értelemben vett reformjára törekszenek - legyenek bár ezek a tudástermelés hagyományos intézményei, vagy a megsegítés, nevelés, büntetés "totális intézményei" -, hanem valamiképp strukturális változások alapjait szeretnék lefektetni a kutatás demokratizálása révén. Annak a lehetőségét szeretnék megteremteni, hogy e tevékenység ne csupán a kutatók privilégiuma legyen, hanem olyan stratégiai eszközzé is válhasson, a különféle (alávetett) társadalmi csoportok számára, amely segíti őket saját társadalmi jelenlétük értelmezésében, önmaguk megjelenítésében illetve társadalmi érdekeik érvényesítésében.

Az eseményen az anBlokk ötödik számának témáiról beszélgetnek:

- Udvarhelyi Éva Tessza (kulturális antropológus / A Város Mindenkié Csoport)
- Verdes Tamás (gyógypedagógus, szociológus / TASZ)
- valamint a lapszám szerkesztői

További információ: www.anblokk.hu/